Ngân hàng Scotiabank giảm số lượng người cho mượn nợ nhà.

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 30 tháng 8, ngân hàng Scotiabank đã cho công bố lợi nhuận trong tài khóa ba tháng thứ ba của năm 2016.

Theo bản công bố này, số lợi nhuận của ngân hàng Scotiabank đã cao hơn những con số ước tính của các chuyên gia tài chánh: trong ba tháng qua, tính đến cuối tháng 7, ngân hàng Scotiabank đã được lời 1.96 tỷ dollars, hay $1.55 một cổ phiếu, so với số lời $1.46 một cổ phiếu trong tài khóa cùng thời gian năm ngoái. Các chuyên gia tài chánh đã ước tính là trong tài khóa thứ ba, ngân hàng Scotiabank chỉ lời cỡ$1.48.

Ngân hàng Scotiabank cũng cho gia tăng tiền lời cổ đông  theo tài khóa 3 tháng từ 72 xu một cổ phiếu, lên 74 xu.

Cũng trong bản công bố này, ngân hàng Scotiabank, ngân hàng lớn hàng thứ ba ở Canada, sau hai ngân hàng Royal và TD, cho biết là ngân hàng này đã giảm bớt việc cho mượn nhợ mua nhà  trên thị trường địa ốc quốc nội, nhằm giảm bớt những ảnh hưởng nếu có, một khi có sự suy giảm giá nhà ở hai vùng thủ phủ Toronto và Vancouver.

Nhiều chuyên gia tài chánh cũng như cơ quan kiểm soát nhà cửa và nợ nhà liên bang CMHC, đã lên  tiếng cho là giá nhà hiện nay ở Vancouver, cao hơn giá trị thực sự.

Tất cả 5 đại ngân hàng của Canada gồm ngân hàng Royal, TD, Scotiabank, Bank of Montreal và CIBC, đều kiếm được lợi nhuận cao trong tài khóa thứ ba của năm nay. Tổng số lợi nhuận mà 5 đại ngân hàng kiếm được trong 3 tháng qua lên đến 9.89 tỷ dollars.

Tin tức khác...