Bưu điện Canada đạt thỏa hiệp với nghiệp đoàn nhân viên

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 30 tháng 8, bà MaryAnn Mihychuk, tổng trưởng lao động liên bang đã loan báo là bưu điện Canada đã đạt được thỏa thuận với nghiệp đoàn nhân viên, và như thế tránh được một cuộc đình công mà người ta đã bàn luận đến từ nhiều tháng qua.

Trong bản công bố, bà tổng trưởng lao động đã cho biết là cả hai bên đã đồng ý “một cách tự nguyện”, không có những áp lực của hòa giải viên (mediator) do bộ lao động đề cử, nhưng bà tổng trưởng cũng không cho biết thêm các chi tiết khác.

Hai vấn đề chính mà nghiệp đoàn nhân viên bưu điện tranh đấu là tiền lương đồng đều cho các nhân viên làm việc ở thôn quê  cũng như các thị thành, và tiền hưu bổng và các quyền lợi y tế cho các nhân viên bưu điện khi họ về hưu.

Thỏa hiệp này sẽ được các nhân viên bưu điện bỏ phiếu trong những ngày sắp tới.

 

Tin tức khác...