Ngân hàng Royal cho gia tăng mức lãi suất nợ nhà

Toronto: Ngân hàng lớn nhất Canada, ngân hàng Royal vừa cho gia tăng một loạt lãi suất của những loại nợ nhà khác nhau.

Loại nợ 5 năm cố định gia tăng lên đến mức 3.04 phần trăm. Trên giấy tờ niêm yết tại ngân hàng RBC, lãi suất của loại nợ cố định 5 năm là 4.64 phần trăm, nhưng thực tế, không có khách hàng nào phải chịu mức lãi suất cao như thế, và tùy theo sự thương thảo mà người mượn tiền sẽ được bớt, không nhiều thì chút đỉnh.

Những loại nợ nhà cũng gia tăng 0.1 phần trăm và tùy theo thời gian mượn nợ 2, 3 hay 4 năm.

Loại nợ năm năm thay đổi của ngân hàng Royal là mức loại suất chính (prime rate) trừ 0.25 phần trăm. Mức lãi suất chính của ngân hàng Royal hiện nay là 2.75 phần trăm.
Cũng trong dịp này, mức lãi suất loại năm năm thay đổi của ngân hàng Royal cũng được gia tăng 0.15 phần trăm.

Tin tức khác...