Chi phí hàng tỷ bạc cho con cái chăm sóc cho bố mẹ già ở Canada.

Ottawa: Một bản tường trình của ngân hàng CIBC công bố hôm thứ hai ngày 8 tháng 5 cho thấy là chi  phí chăm sóc cho bố mẹ già của những người Canadians, hàng năm lên đến 33 tỷ dollars.

Số tiền 33 tỷ dollars bao gồm những chi phí chăm sóc và tiền lương mà những người con đã mất, khi phải tạm nghỉ ở nhà lo cho bố mẹ.

Theo nhận định của ông Benjamin Tal, kinh tế gia phó của ngân hàng CIBC thì  với số người già gia tăng vì sống lâu, đã làm tốn kém những dịch vụ chăm sóc xã hội của chính quyền và những  người con phải trực tiếp  lo cho bố mẹ già trong những năm qua.

Cũng theo kinh tế gia Tal thì những người con làm ít lương lại là những người sẵn sàng tạm nghỉ làm để chăm sóc cho bố mẹ.

Cũng theo sở Thống Kê Canada thì hiện nay có 5.9 triệu người trên 65 tuổi, trong một dân số có 36 triệu người.

Tin tức khác...