Nền kinh tế Canada trở lại mức trước thời đại dịch

Ottawa: Theo thống kê của sở Thống Kê Canada phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 8 tháng 10 thì trong tháng 9 vừa qua, đã có thêm 157 ngàn công ăn việc làm ở Canada, và đã đưa con số người có công ăn việc làm, bằng với thời trước khi có đại dịch.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada trong tháng 9 xuống còn 6.9 phần trăm so với tỷ lệ thất nghiệp 7.1 phần trăm trong tháng 8 trước đó.
Cũng theo bản công bố của sở Thống Kê thì phần lớn của con số 157 ngàn công ăn việc làm mới, là những việc làm toàn thời gian. Đây cũng là một tin vui vì cho thấy là nền kinh tế Canada đã tiến triển trở lại một cách vững chắc.
Hiện nay chủ nhân của nhiều cơ sở thương mại ở Canada đã gặp khó khăn tuyển thêm nhân viên, vì cũng có một số đông những người Canadians vẫn tiếp tục nhận trợ cấp chống dịch của chính quyền liên bang và chưa muốn đi làm trở lại.
Những tiền trợ cấp chống dịch của chính quyền liên bang sẽ chấm dứt vào ngày 23 tháng 10 năm nay 2021, nhưng cũng có những tin cho biết là chính quyền liên bang có thể gia hạn thêm những tiền tài trợ này cho hết mùa đông năm nay?
Trong khi đó tại Hoa Kỳ, số công ăn việc làm gia tăng thêm trong tháng 9 chỉ có 194 ngàn công việc mới, ít hơn con số ước lượng của các chuyên gia tài chánh là 500 ngàn công việc.
Tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 9 đã giảm xuống còn 4.8 phần trăm: mức thất nghiệp thấp nhất ở Mỹ từ tháng 2 năm 2020 cho đến nay.

Tin tức khác...