57 nhân viên bệnh viện thành phố Windsor bị cho nghỉ việc, vì không chủng ngừa covid

Windsor, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 8 tháng 10, bệnh viện thành phố Windsor đã cho 57 nhân viên nghỉ việc, vì những người này không chịu chủng ngừa covid.
Tuy nhiên bản tin cũng cho biết là có đến 4,155 nhân viên trong bệnh viện hay 98.5 phần trăm nhân viên đã chủng ngừa covid hoàn toàn, mà trong số này 99 phần trăm các y tá làm trong bệnh viện đã chủng ngừa.
Trong số 57 nhân viên bệnh viện thành phố Windsor, từ chối không chịu đi chủng ngừa covid, có 32 là các nhân viên y tế và 25 người là những nhân viên làm việc phụ trợ như nhân viên làm trong các nhà ăn, nhân viên lau chùi..

Tin tức khác...