Nạn nhân bị bắn chết thứ 89 ở vùng thủ phủ Toronto.

Toronto: Thêm một thanh niên bị bắn chết ở vùng thủ phủ Toronto trong đêm hôm thứ tư ngày 13 tháng 11, và đã nâng tổng số người bị bắn chết ở thành phố Toronto trong năm nay, dù chưa hết năm, lên đến 89 nạn nhân, cùng một kỷ lục về số nạn nhân bị bắn chết ở thành phố Toronto vào năm 1991.
Như thế thành phố Toronto có thể sẽ có một kỷ lục mới về số người bị giết trong 1 năm, vì còn một tháng rưỡi nữa mới hết năm.
Nạn nhân thứ 89 trong năm nay ở thành phố Toronto là một thanh niên 25 tuổi.
Nạn nhân đã bị bắn nhiều phát đạn tại khu vực đường Albion và Weston trong đêm hôm thứ tư.
Nạn nhân đã được chở vào bệnh viện Sunnybrook và đã chết tại bệnh viện.

Tin tức khác...