Cư dân thành phố Calgary không muốn tổ chức thế vận hội mùa đông 2026

Calgary, Alberta:Trong hôm thứ ba ngày 13 tháng 11, cư dân ở thành phố Calgary đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý, về việc có muốn tổ chức một thế vận hội mùa đông thứ nhì vào năm 2026?
Thành phố Calgary đã tổ chức thế vận hội mùa đông vào năm 1988.
Theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý thì 56 phần trăm những người đi bầu đã không đồng ý tổ chức thêm một thế vận hội thứ nhì, tuy là những phương tiện, những cầu trường dùng cho thế vận hội năm 1988 vẫn còn và chỉ cần tu bổ lại.
Có thể phần lớn những người không đồng ý là sợ bị phải trả thêm thuế: Chi phí tổ chức thế vận hội ngày càng cao, và cư dân thành phố sẽ là những người phải trả những chi phí này qua những loại thuế đặc biệt của thành phố, như trường hợp đã xảy ra cho cư dân trong thành phố Montreal, nhiều năm trước đây.
Theo lời ông Scott Hutcheson, chủ tịch tổ chức tham dự thế vận hội, thì ông thất vọng nhưng sẽ tôn trọng ý kiến của đa số cư dân trong thành phố.
Tuy nhiên việc trưng cầu dân ý về thế vận hội chỉ là một chuyện không bắt buộc, phiếu bầu của 15 nghị viên trong hội đồng thành phố Calgary trong một cuộc họp sắp tới, sẽ đưa đến quyết định là thành phố này có xin tổ chức thế vận hội mùa đông năm 2026 hay không?
Chi phí mà thành phố Calgary sẽ phải bỏ ra cho việc tổ chức thế vận hội 2026 vào khoảng 5.1 tỷ dollars: 2.875 tỷ dollars đến từ các công ty tư nhân, 1.45 tỷ dollars tài trợ từ chính quyền liên bang ,700 triệu dollars từ chính quyền tỉnh bang Alberta, và phần còn lại là đến từ thành phố Calgary.

Tin tức khác...