Nai leo lên nóc cơ xưởng

Hamilton, Ontario: Trong sáng hôm thứ hai ngày 8 tháng 6, người ta trông thấy một con nai trên nóc của một tiệm làm đồng xe hơi, Sky Auto Collision ở góc đường Hess và Barton Streets.
Những cư dân sống chung quanh tiệm làm đồng này đã ngạc nhiên vì hiếm khi thấy con nai trong thành phố, nói chi đến con nai leo lên tuốt trên nóc nhà cao 15 feet ( 4.5 mét).
Theo bà Karen Edwards của cơ quan đặc trách về thú rừng ở thành phố Hamilton thì cơ quan này nhận được tin là có con nai trên nóc nhà vào lúc 12 giờ 15 trưa, nhưng khi nhân viên của cơ quan này đến nơi vào lúc 1 giờ chiều thì không thấy bóng con nai trên nóc nhà nữa.
Theo bà Chantal Theijin, chuyên gia của cơ quan the Hobbitstee Wildlife Refuge thì có thể con nai này gặp chướng ngại vật nên tìm cách nhảy qua và ai ngờ nhảy lên tuốt nóc nhà.
Chuyện con nai ở trên nóc nhà là một chuyện hi hữu ít khi xảy ra.

Tin tức khác...