Những người tỵ nạn bất hợp pháp từ Mỹ, có thể được ở lại Canada

Ottawa: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 10 tháng 6, chính quyền liên bang Canada đang dự trù cho một số những người từ Mỹ qua biên giới tỵ nạn bất hợp pháp, trong những năm trước, được quyền ở lại Canada, nếu những người này có nghề trong lãnh vực y tế.
Theo tin của đài CBC thì chính quyền liên bang đã soạn thảo một chương trình đặc biệt cho những người tỵ nạn bất hợp pháp từ Mỹ qua, trở thành thường trú nhân Canada, nếu những người này trong thời gian có đại dịch COVID-19 đã làm việc trong lãnh vực y tế.
Chương trình này dành cho tất cả mọi người tỵ nạn bất hợp pháp trên toàn Canada, nhưng sẽ có lợi cho phần lớn những người tỵ nạn này đang sống trong tỉnh bang Quebec.
Những người tỵ nạn bất hợp pháp, trong thời đại dịch, làm việc trong các bệnh viện, các nhà dưỡng lão trong mọi lãnh vực từ y tá cho đến người chăm sóc những người già và cho đến những người làm nghề bảo vệ an ninh cho các bệnh viện, các nhà dưỡng lão.
Kể từ năm 2017 cho đến nay, có đến trên 50 ngàn người từ Mỹ, vượt biên giới qua Canada xin tỵ nạn, vì sợ ông Trump trục xuất.
Cũng có kẻ giàu có mà gian tà, từ các quốc gia khác như ở Trung đông, Á Châu, đi máy bay qua Mỹ du lịch và đi tắc xi đến biên giới xin tỵ nạn cùng với những người đã ở lậu ở Hoa Kỳ trước đây.
Hiện nay tỉnh bang Quebec cần thêm hàng chục ngàn người làm nghề chăm sóc cho những người lớn tuổi, trong các nhà dưỡng lão ở tỉnh bang này.

Tin tức khác...