Thủ hiến Ford và bà phó thủ hiến phải thử nghiệm COVID-19

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 10 tháng 6, thủ hiến Doug Ford và bà phó thủ hiến kiêm bộ trưởng y tế Christine Elliott đã được thử nghiệm COVID-19, sau khi ông bộ trưởng giáo dục Stephen Lecce tiếp xúc với một người nhiễm COVID-19.
Ông bộ trưởng Lecce đã được thử nghiệm nhưng không có dương tính với loài vi rút này.
Ông bộ trưởng Lecce, qua một thông báo, cho biết ông đang làm việc tại gia và sống cách ly trong thời hạn 14 ngày.
Cả hai thủ hiến Ford và bà phó thủ hiến Elliott sẽ làm việc và cách ly tại gia, trong khi chờ kết quả của các cuộc thử nghiệm.
Những tin tức mới nhất cho biết là cả hai người đều không có dương tính với COVID-19

Tin tức khác...