Muốn nhận $1,000 trợ giúp khẩn cấp của tỉnh bang British Columbia

Vancouver: Trong hôm thứ sáu ngày 1 tháng 5, bà Carole James, bộ trưởng tài chánh tỉnh bang British Columbia loan báo là cư dân tỉnh bang có quyền nộp đơn xin trợ giúp khẩn cấp qua chương trình gọi là B.C. Emergency Benefit for Worker, và số tiền tài trợ này là 1 ngàn dollars.
Cũng theo bà bộ trưởng James thì số tiền này sẽ được gửi cho những người hội đủ điều kiện vào tuần lễ tới.
Tưởng cũng nên nói thêm là số tiền 1 ngàn dollars là số tiền tài trợ thêm của chính quyền tỉnh bang B.C. cho cư dân trong tỉnh bang, ngoài số tiền tài trợ liên bang , the Canada Emergency Response Benefit (CERB).
Số tiền tài trợ của chính quyền tỉnh bang B.C. nhằm giúp những cư dân trong tỉnh bang không thể kiếm được việc làm vì đại dịch COVID-19.
Tổng số tiền tài trợ của tỉnh bang B.C. lên đến 1 tỷ dollars.
Theo bà bộ trưởng tài chánh thì trong vòng 45 phút đầu trong ngày thứ sáu 1 tháng 5, là ngày mà cư dân tỉnh bang có quyền nộp đơn, chính quyền tỉnh bang này đã nhận được 16,389 đơn xin, và cho đến buổi trưa, sau 4 tiếng đồng hồ, đã có trên 100 ngàn người nộp đơn.
Muốn nhận được $1,000 tài trợ từ chính quyền tỉnh bang B.C., người nộp đơn phải hội đủ những điều kiện sau:
1.Phải là cư dân của tỉnh bang B.C. tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2020.
2.Phải hội đủ những điều kiện cần để xin tiền trợ cấp liên bang , the Canada Emergency Response Benefit (CERB)
3. Đã được chấp thuận qua chương trình trợ cấp liên bang CERB
4. Phải ít nhất là 15 tuổi, tính đến ngày nộp đơn.
5. Không trực thuộc các chương trình trợ cấp tài chánh của tỉnh bang hay tiền trợ cấp tàn tật.

Tin tức khác...