Muốn không phải trả 40 ngàn Mỹ kim tiền nợ sinh viên?

Chicago: Một trong những khó khăn của hàng triệu người Mỹ từng học đại học hay cao đẳng là phải trả số tiền nợ sinh viên, số tiền mà họ mượn khi còn ở các giảng đường trường cao đẳng hay đại học.
Số tiền nợ này trung bình là $30,000.
Một trong những cách không phải trả số nợ sinh viên này là mua nhà tại một số tiểu bang Hoa Kỳ.
Trong thời gian tranh cử, tổng thống Biden có hứa là ông sẽ tìm cách xóa số nợ sinh viên lên đến mức tối đa là $50,000 một người, nhưng cho đến nay vẫn chưa có những quyết định gì từ chính quyền liên bang.
Mới đây chính quyền tiểu bang Illinois đã đưa ra một chương trình giảm nợ sinh viên gọi là the $25 Million Mortgage program hay còn gọi là The SmartBuy prorgam. Những người tham dự sẽ được chính quyền tiểu bang Illinois trả tiền nợ sinh viên cho với mức tối đa là $40,000.
Ngoài ra người tham dự chương trình mua nhà ở tiểu bang Illinois còn được mượn tiền nợ nhà loại 30 năm cố định và được mượn thêm $5,000 với mức lãi suất zero. Những người mua nhà có thể dùng số tiền $5,000 để đặt cọc mua nhà.
Số tiền nợ sinh viên mà chính quyền tiểu bang Illinois trả cho người mua nhà bằng 15 phần trăm giá mua căn nhà và lên đến mức cao nhất là $40,000.
Những người tham dự chương trình mua nhà thông minh này sẽ phải ở trong nhà này, không được dùng làm nhà cho người khác thuê.
Tiểu bang Maryland cũng có chương trình mua nhà thông minh, the SmartBuy program nhưng số tiền nợ sinh viên mà tiểu bang này trả cho người mua nhà chỉ ở mức tối đa là $30,000.
Chính quyền tiểu bang Kansas chỉ trả tiền nợ sinh viên tối đa là $15,000 và người mua phải mua nhà ở các vùng thôn quê trong tiểu bang.
Theo những thống kê thì những người Mỹ có học đại học, đã thiếu nợ số tiền nợ sinh viên tổng cộng là 1,700 tỷ Mỹ kim.

Tin tức khác...