Thiết lập phim trường và phòng thâu thanh ở bờ hồ thành phố Toronto

Toronto: theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 16 tháng 11, chính quyền thành phố Toronto đã chọn hai công ty ỏ tiểu bang California đứng ra thiết lập một trung tâm truyền thông về phim ảnh, truyền hình và thâu thanh tại khu vực bờ hồ Ontario trong thành phố Toronto.
Trị giá của việc thiết lập trung tâm nghệ thuật này lên đến 250 triệu dollars.
Trong hôm thứ ba ngày 16 tháng 11, ông John Tory, thị trưởng thành phố Toronto loan báo là chính quyền thành phố đã chọn hai công ty Hackman Capital Partners và the MBS Group để thiết lập trung tâm Basin Media.
Trung tâm Basin Media nằm trên khu đất rộng 8.9 mẫu tây trên đường Basin Street và trong khu Port Lands ở bên bờ đại hồ Ontario.
Việc thiết lập trung tâm nghệ thuật về điện ảnh này sẽ giúp tạo thêm 750 công ăn việc làm trực tiếp và 890 công ăn việc làm khác có liên hệ đến trung tâm nghệ thuật này.

Tin tức khác...