Mừng Đại lễ Phật đản

Hàng năm vào tháng tư âm lịch, mùa Phật Đản lại đến.

Mùa Phật đản thể hiện lòng những người con Phật, mọi người rộn rã trong niềm vui, nô nức mừng ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni là Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra trong thế gian này vào ngày trăng tròn rằm tháng tư âm lịch năm 625 trước Tây lịch.

Tại Houston, nhiều chùa đã tổ chức ngày Đản sinh của Đức Phật. Vào các ngày 5-6-7/ 5, tại chùa Liên Hoa văn phòng 2 viện Hóa Đạo của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ đã tổ chức đại lễ mừng Phật Đản. Rất đông Phật tử ở các tiểu ban tập trung từ sáng sớm trong khuôn viên chùa, buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm của Giáo hội, chư tôn đức tăng ni VN và ngoại quốc.

Đúng 12 giờ trưa, đại lễ bắt đầu do Hòa thượng Thích huyền Việt trụ trì chùa Liên Hoa trưởng ban tổ chức, tuyên đọc thông điệp khánh đản của giáo hội VN thống nhất, buổi lễ diển ra trong không khí trang nghiêm, mọi người lắng đọng tâm tư khi nghe thông điệp của Đức Đệ Ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ.

Tin tức khác...