Mức lãi suất nợ nhà ở Mỹ gia tăng

New York: theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 4 tháng 10 thì mức lãi suất nợ nhà cố định 30 năm ở Hoa Kỳ đã gia tăng lên đến mức 3.01 phần trăm, và đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7 cho tới nay, mà mức lãi suất loại nợ nhà căn bản của Hoa Kỳ đã lên quá mức 3 phần trăm.
Mức lãi suất của loại nợ 30 năm cố định ở Hoa Kỳ đã ở mức 2.88 phần trăm trong 1 năm trước.
Theo bà Danielle Hale, kinh tế gia trưởng của công ty Realtor.com thì với mức gia tăng này, trung bình một người có nợ nhà ở Mỹ sẽ phải trả thêm hàng tháng $150.
Mức lãi suất nợ nhà ở Mỹ gia tăng cùng một lúc với những gia tăng của tỷ lệ lạm phát.
Trong khi ông thống đốc của quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ cho biết là ngân hàng trung ương của Mỹ sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản vào năm tới 2022?
Việc gia tăng mức lãi suất trong năm tới , sẽ gây nguy hại cho nền kỹ nghệ bán nhà cửa ở Hoa Kỳ, vì nếu mức lãi suất gia tăng, nhiều người sẽ không có khả năng mua nhà, trong khi sẽ có một số đông những người đã có nhà, sẽ không có đủ tiền trả tiền nợ nhà hàng tháng?
Canada không có loại nợ dài hạn đến 30 năm mà chỉ có mức 5 năm.
Mức loại nợ nhà 5 năm cố định ở ngân hàng Royal trong ngày thứ hai 4 tháng 10 là 2.18 phần trăm, trong khi loại 5 năm thả nổi là 1.58 phần trăm.

Tin tức khác...