Giá xăng ở thành phố Vancouver tiếp tục tăng cao.

Vancouver: Giá xăng trong ngày thứ tư 25 tháng 4 ở thành phố Vancouver,đã lên đến một kỷ lục mới là 1.58 một lít.
Đây là giá xăng cao nhất từ xưa đến nay ở Canada.
Không những giá xăng tăng cao ở thành phố Vancouver, mà còn gia tăng ở nhiều thành phố khác: trong ngày thứ tư, giá xăng ở vùng thủ phủ Toronto cũng lên đến mức $1.38 một lít.
Giá xăng ở thành phố Vancouver đã tăng vọt như hỏa tiễn: từ mức $1.20 một lít trong tháng hai, lên đến $1.58 trong tháng tư này.
Theo ông Dan McTeague, một chuyên gia về giá xăng thì giá xăng ở thành phố Vancouver trong mùa hè năm nay sẽ lên đến mức $1.65 một lít.
Cũng theo ông McTeague thì giá xăng mùa hè sẽ cao, và còn tăng cao hơn nữa khi mùa đông năm nay sẽ đến?

Tin tức khác...