Một thiếu nữ cứu bà thoát chết vì ăn mắc nghẹn.

New Glasgow, Nova Scotia: Một thiếu nữ 12 tuổi, đã cứu sống bà ngoại ( hay nội) của cô ta, nhờ vào cách biết cứu người mắc nghẹn.
Theo những tin tức loan báo thì vào hôm thứ hai ngày 14 tháng 5, cô Kaylee Campbell đã đi ăn trưa với bà ngoại Theresa Mills ở một tiệm Subway trong thành phố New Glasgow, tỉnh bang Nova Scotia.
Đang ăn thì bà Mills mắc nghẹn thở không được.
Cô Campbell một mặt thông báo cho nhân viên trong tiệm kêu điện thoại cấp cứu 911, một mặt cô áp dụng phương cách Heimlich, cách cứu người bị mắc nghẹn.
Sau vài lần áp dụng thủ thuật Heimlich, miếng bacon mắc nghẹn trong cổ bà Mills đã thoát ra ngoài, trước khi xe cấp cứu đến nơi.
Cô Campbell cho biết cô được học cách cấp cứu người bị nghẹn, trong một lớp dạy cách giữ trẻ, baby sitting, mà cô đã học mới đây.

Tin tức khác...