Mùa hè năm nay sẽ là mùa hè nóng và có nhiều đám cháy rừng.

Ottawa: Theo bản công bố của bộ năng lượng thiên nhiên liên bang, phổ biến hôm thứ tư ngày 16 tháng 5, thì mùa hè năm nay ở Canada sẽ là mùa hè nóng và có nhiều đám cháy rừng.
Các nhà khảo cứu của bộ năng lượng đã dựa vào những dữ kiện thâu thập được và đưa ra những lời tiên đoán.
Theo khảo cứu gia Richard Carr của bộ năng lượng thiên nhiên thì số đám cháy rừng trong năm 2018, tính đến nay, đã nhiều hơn con số đám cháy rừng trung bình trong vòng 10 năm qua.
Cũng theo ông Carr thì thời tiết sẽ nóng và khô ráo hơn bình thường trên hầu hết Canada trong những tháng sắp tới.

Tin tức khác...