Một ổ dịch COVID-19 bộc phát ở bệnh viện thành phố Edmonton.

Edmonton, Alberta: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 24 tháng 6, các giới chức y tế thành phố Edmonton vừa phát hiện ở một bệnh viện: có 6 bệnh nhân và hai nhân viên của bệnh viện Misericordia Community đã có dương tính với COVID-19.
Các giới chức y tế của bệnh viện cũng cho thử nghiệm những người có giao tiếp với những người vừa nhiễm bệnh này.
Cũng theo những loan báo hôm thứ tư ngày 24 tháng 6, thì trong 24 tiếng đồng hồ trước đó, các giới chức y tế tỉnh bang Alberta cho thử 6,500 thử nghiệm và có thêm 45 người nhiễm COVID-19.
Như thế ở tỉnh bang Alberta hiện có 532 người nhiễm COVID-19, 37 bệnh nhân phải nằm trong bệnh viện và có 6 bệnh nhân phải nằm ở khu cấp cứu.
Tổng cộng có 7,781 người nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang Alberta và trong số này có 153 người chết.

Tin tức khác...