Một nữ thượng nghị sĩ Canada chết vì nhiễm covid

Sudbry, Ontario: Theo những tin tức vừa công bố trong hôm thứ sáu ngày 19 tháng 11, một nữ thượng nhị sĩ của Canada vừa qua đời, hưởng dương 56 tuổi.
Nữ nghị sĩ Josee Forest Niesing của tỉnh bang Ontario đã qua đời tại tư gia hôm 16 tháng 11, sau khi được chuyển từ bệnh viện về nhà được 1 tuần lễ.
Người nữ thượng nghị sĩ này đã chủng ngừa covid hai mũi thuốc hoàn toàn, nhưng bà bị bệnh mãn tính liên quan đến hệ thống miễn nhiễm gọi là autoimmune và bệnh mãn tính này đã gây những biến chứng trong buồng phổi của bà từ 15 năm qua, và vì thế đã làm giảm hiệu quả của thuốc chủng.
Bà thượng nghị sĩ là một luật sư, qua đời để lại chồng và hai con.
Bà được bổ nhiệm vào chức thượng nghị sĩ từ tháng 10 năm 2018 cho đến nay.

Tin tức khác...