Chính quyền thành phố Toronto chuẩn bị chủng ngừa covid cho trẻ em từ 5 tuổi

Toronto: Ngay sau khi bộ y tế Canada chuẩn y cho việc chủng ngừa covid cho trẻ em từ 5 tuổi lên đến 11 tuổi, các giới chức trong chính quyền thành phố Toronto loan báo đã sẵn sàng cho cuộc chủng ngừa tập thể cho những trẻ em từ 5 tuổi trở lên.
Tuyên bố trong ngày thứ sáu 19 tháng 11, ông John Tory, thị trưởng thành phố Toronto nói là chính quyền thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng để chủng ngừa cho khoảng 20 ngàn thiếu nhi từ 5 tuổi tới 11 tuổi, sống trong thành phố, một khi thuốc chủng nừa được gửi đến Canada.
Cũng theo những nguồn tin báo chí thì trong tuần tới, công ty Pfizer sẽ gửi 2.9 triệu liều thuốc chủng ngừa covid cho trẻ em đến Canada, mà theo các giới chức y tế, thì đủ cho việc chủng ngừa covid 1 mũi cho tất cả các thiếu nhi trong lứa tuổi vừa kể ở Canada.
Trong các thử nghiệm của công ty Pfizer, thì thuốc chủng ngừa covid cho trẻ em hữu hiệu ở mức độ 90.7 phần trăm.
Trẻ em ở lứa tuổi vừa kể sẽ được chủng ngừa 2 mũi thuốc và mũi thứ nhì phải cách xa mũi thứ nhất ít ra là 21 ngày.
Cơ quan y tế công cộn thành phố Toronto sẽ thiết lập 390 địa điểm chủng ngừa cho trẻ em ở gần 300 trường học trong thành phố, cũng như có các y viện ở rải rác trong thành phố Toronto.

Tin tức khác...