Một nữ tân dân biểu Pháp gốc Việt

Paris: Kết quả cuộc bầu cử dân biểu quốc hội Pháp hôm 18 tháng 6 cho thấy là đảng  Tiến Bước ( En March) của tân tổng thống Emmanuel Macron đã chiếm đa số   với 350 ghế trong  tổng số 577 ghế ở quốc hội.

Trong số 350 tân dân biểu của đảng Tiến Bước, vừa được bầu vào có  cô  Stephanie Đỗ, một người Pháp gốc Việt hiện làm việc cho bộ kinh tế tài chánh.

Cô Đỗ ra ứng cử ở vùng Seine et Marne  và đã đắc cử với 56.31 phần trăm số phiếu.

Vùng Seine et Marne là vùng ngoại ô của thành phố Paris nơi có đông đảo người Việt cư ngụ.

 

Tin tức khác...