Một nhân viên tình báo cao cấp của Canada bị bắt giữ

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 14 tháng 9, một nhân viên tình báo cao cấp của Canada, trực thuộc sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP, đã bị bắt giữ về những tội danh vi phạm luật bảo mật thông tin ( Security of Information Act).
Nghi can là Cameron Ortis, 47 tuổi, là một nhân viên dân sự có bằng tiến sĩ về chính trị học, làm việc cho sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP trong chức vụ là một nhân viên tình báo cao cấp.
Cũng theo những tin tức loan báo thì thành viên của tổ chức tình báo Five Eyes đang đặt câu hỏi về những tin tức tình báo nào, đã bị thất thoát ra ngoài sau vụ bắt giữ ông Ortis?
Tổ chức tình báo 5 Con Mắt là tổ chức tình báo lớn nhất bao gồm các thành viên của 5 quốc gia là Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.
Người ta lo ngại là những tin tức bị chuyển ra ngoài có thể gây những nguy hiểm cho nền an ninh của 5 quốc gia thành viên?
Hiện vẫn chưa biết rõ, nghi can Ortis đã chuyển những tin tức tình báo gì ra ngoài và cho quốc gia nào?

Tin tức khác...