Số người ủng hộ hai đảng Bảo Thủ và Tự Do ngang ngửa nhau

Toronto: Các cuộc tranh cử sôi nổi đang diễn ra của các ứng cử viên vào quốc hội Canada trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 10 sắp đến.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò dân ý Nanos Research thì thủ tướng nhiệm kỳ tới của Canada sẽ hoặc là thủ tướng Justin Trudeau hay thủ tướng Andrew Scheer.
Theo tổ chức Nanos Research,và báo Globe and Mail thì 35 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau, trong khi 33 phần trăm ủng hộ đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Andrew Scheer.
Theo ông Nik Nanos của tổ chức thăm dò dân ý, những kết quả thăm dò dân ý vừa công bố cho thấy lòng dân vẫn chưa nhất quyết chọn một ai, và kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử sẽ không dễ dàng tiên đoán trước.
Số người ủng hộ các đảng khác: 16 phần trăm ủng hộ đảng NDP, 10 phần trăm ủng hộ đảng Xanh, 4 phần trăm ủng hộ đảng Bloc Quebecois và 2 phần trăm ủng hộ đảng Nhân Dân.
Nếu chỉ chọn ai làm thủ tướng mà không cần chọn đảng, thì 35 phần trăm những người được hỏi ý kiến chọn thủ tướng Justin Trudeau và 25 phần trăm ủng hộ thủ lãnh Andrew Scheer.

Tin tức khác...