Một người Việt đầu tiên ra ứng cử chức dân biểu tiểu bang Alabama.

Montgomery, Alabama: Ông Quang Đỗ, một người Mỹ gốc Việt của thế hệ đầu tiên sinh sống ở Mỹ, đã bác bỏ những bi quan về những kỳ thị, ra ứng cử dân biểu tiểu bang Alabama, đại diện cho khu vực 55. Ông Quang là người Á Châu đầu tiên trong lịch sử của tiểu bang Alabama, đã ra tranh cử dân biểu.
Tuyên bố với báo chí trong hôm thứ bảy ngày 21 tháng 4, ông Quang Nguyễn cho biết ông ta tranh cử với mục tiêu cải tổ hệ thống luật pháp, duy trì sự minh bạch và cởi mở trong chính quyền và chuyển đổi hệ thống giáo dục cho tốt hơn.

Tin tức khác...