Làm cho công ty Amazon, lương rẻ như bèo!

Washington: Theo bản công bố hàng năm mà công ty Amazon phải tường trình cho ủy ban kiểm soát chứng khoán Hoa Kỳ, the Securities and Exchange Commission, thì trong năm 2017, lương trung bình của một nhân viên làm cho công ty Amazon chỉ có 28,446 Mỹ kim, thua xa lương trung bình của một nhân viên làm cho công ty Facebook là 240 ngàn Mỹ kim, và thua cả lương trung bình của nhân viên làm cho công ty chuyển vận UPS là 53,433 Mỹ kim.
Đây là mức lương trung bình của 560 ngàn nhân viên làm cho công ty Amazon ở trên 50 quốc gia trên toàn thế giới.

Tin tức khác...