Một người Trung quốc có thể bị tước quốc tịch Canada vì làm hôn thú giả

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 21 tháng 5, chính quyền liên bang đã yêu cầu tòa án liên bang hủy bỏ bằng quốc tịch Canada của một người Trung quốc, vì người này đã làm hôn thú giả, với mục đích được ở lại Canada 9 năm trước đây.
Theo bản công bố thì ông Yan Yang He đến Canada du học và sau đó đã làm hôn thú với một người Canadian là bà Lisa Marie Mills vào năm 2004.
Hai năm sau, ông He được nhận là thường trú nhân và 4 năm sau đó ông ta có quốc tịch.
Những thú nhận của bà Mills vào năm 2011 thì bà này đã làm hôn thú giả, nhận 5 ngàn dollars từ ông He, và không hề sống chung với ông này.
Theo những nguồn tin báo chí thì hiện không biết ông He sống ở đâu, mà có nguồn tin là ông ta đang sống ở Toronto?

Tin tức khác...