Bệnh dịch tả heo Châu Phi đã khiến giá thịt heo ở Canada có thể gia tăng?

Ottawa: Hiện nay có nạn dịch tả Heo Châu Phi đang diễn ra ở các quốc gia Á Châu gồm cả Việt Nam, đã khiến số lượng heo xuất cảng ở các quốc gia này sút giảm.
Đồng thời cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung quốc và Hoa Kỳ ngày một căng thẳng, đã khiến số thịt heo Mỹ nhập cảng vào Trung quốc sút giảm.
Một số các trại nuôi heo ở Canada, nhân cơ hội này đang thương thảo, xuất cảng thêm thịt heo qua Trung quốc cũng như các quốc gia đang có nạn dịch tả Heo.
Đồng thời nhiều nhà máy sản xuất thịt ở Hoa Kỳ , thay vì xuất cảng sang Trung quốc, đã chuyển qua Canada và từ đây qua những chi nhánh, được xuất cảng về Trung quốc.
Nhiều chuyên gia thực phẩm cũng lo ngại là trong những ngày sắp tới, giá thịt heo bán ở ngoài các siêu thị ở Canada có thể tăng giá, vì nhu cầu cần cho việc xuất cảng?

Tin tức khác...