Một giáo sư Việt được tài trợ 250 ngàn Mỹ kim cho công trình khảo cứu bệnh ung thư

Arlington, Texas: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 27 tháng 9, viện khảo cứu và ngăn ngừa ung thư tiểu bang Texas (CPRIT) đã trao tiền tài trợ khảo cứu cho một nữ giáo sư của trường đại học Texas ở thành phố Arlington.
Giáo sư Kytài Nguyễn là giáo sư môn kỹ thuật sinh học ( bioengineering) đã nhận được số tiền tài trợ 250 ngàn Mỹ kim trong việc khảo cứu tìm cách diệt tế bào ung thư.
Theo giáo sư Kytài thì mục tiêu của bà trong cuộc khảo cứu này là chế tạo ra những tế bào tương tự như tế bào T cells, để tấn công các tế bào ung thư.
Những tế bào giả hiệu T cells chứa thuốc diệt các tế bào ung thư, và khi chúng dính vào những tế bào ung thư, thì sẽ nhả ra những hóa chất nhằm diệt những tế bào ung thư này.
Như thế cuộc nghiên cứu của giáo sư Kytài sẽ nhắm chữa tất cả các loại bệnh ung thư, chứ không chỉ có riêng một loại ung thư đặc biệt nào.
Theo viện ung thư quốc gia quốc gia Hoa Kỳ (NIH) thì trong năm 2020 có khoảng 1.8 triệu người Mỹ bị nhiễm bệnh ung thư và sẽ có khoảng 600 ngàn người trong số 1.8 triệu người này chết vì ung thư.
Giáo sư Kytài Nguyễn đã là giáo sư của trường đại học Texas ở Arlington từ năm 2005 cho đến nay.

Tin tức khác...