Một gia đình người Canadian phải trả trung bình 12 ngàn dollars cho chương trình bảo hiểm y tế đại chúng

Ottawa: Chúng ta cũng học hỏi một điều quan trọng là sống trong thế giới tự do này, chẳng có cái gì được xem là “miễn phí” hết: tham dự những buổi văn nghệ có ăn uống nhảy đầm miễn phí, quyên tiền cho các cơ quan từ thiện trong cộng đồng, chẳng phải là “miễn phí” như những lời quảng cáo, mà nhiều khi người ta phải bỏ ra những số tiền lớn hơn chuyện phải mua vé trong những buổi văn nghệ quyên tiền cho từ thiện và có bán vé.

Cũng thế, người ta vẫn hay nói là Canada có hệ thống bảo hiểm y tế miễn phí..

Nhưng “nói vậy mà hổng phải zậy” theo bản nghiên cứu của cơ quan tham vấn Fraser Institute vừa công bố thì trung bình 1 năm, một gia đình 4 người Canadians đã phải đóng góp vào quỹ bảo hiểm y tế đại chúng một số tiền là $12,935 hay trung bình một người trưởng thành phải đóng $4,640 qua những loại thuế gián tiếp, lấy tiền cho quỹ bảo hiểm y tế đại chúng.

Tin tức khác...