Thay đổi giới tính để trả tiền bảo hiểm xe với giá rẻ.

Calgary: Theo bản tin của đài CBC phổ biến hôm thứ hai ngày 30 tháng 7, thì để mua bảo hiểm xe với giá rẻ, một thanh niên đã xin đổi giới tính, trong đơn xin mua bảo hiểm.

Theo đài CBC thì một thanh niên dấu tên thật, gọi là David, ở khoảng 20 tuổi ở tỉnh bang Alberta, mới mua một chiếc xe mới Chevrolet Cruze với những phụ tùng loại tốt.

Khi anh David hỏi mua bảo hiểm cho chiếc xe mới này thì người bán bảo hiểm qua đường dây điện thoại, cho biết là tiền bảo hiểm sẽ khoảng gần $4,500 một năm, vì anh ta trước đó đã có một lần đụng xe và một hay hai lần bị biên phạt vi phạm luật giao thông.

Anh David sau đó hỏi người bán bảo hiểm là cho anh ta một cái ước tính, nếu người lái xe là phụ nữ, thì giá bảo hiểm chỉ còn $3,400 một năm, rẻ hơn $1,100.

Anh David, năm nay 23 tuổi, tìm hiểu và thấy là muốn mua bảo hiểm với giới tính khác, thì trước tiên phải đến bác sĩ gia đình xin giấy chứng nhận của bác sĩ, anh ta là .. phụ nữ.

Rồi sau đó đến cơ quan đăng bộ xin đổi giới tính trên giấy tờ, trước khi có thể mua bảo hiểm với giá rẻ.

Bác sĩ gia đình của anh David cho anh ta một giấy chứng nhận là phụ nữ: có thể là người đồng tính?

Với giấy chứng nhận của bác sĩ, anh David đã xin thay đổi trên giấy đăng bộ xe và cuối cùng đã mua bảo hiểm với giá rẻ dành cho phụ nữ.

Tin tức khác...