Nền kinh tế Canada tiếp tục tiến triển mạnh mẽ

Ottawa: Theo bản công bố của sở thống kê Canada phổ biến trong hôm thứ ba ngày 31 tháng 7, thì nền kinh tế ở Canada vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Theo bản công bố này mức gia tăng của tổng sản lượng nội địa (GDP) trong tháng 5 vừa qua ở mức 0.5 phần trăm, cao hơn những con số ước đoán của các nhà chuyên môn.

Mức gia tăng GDP ở Canada trong tháng tư trước đó chỉ có 0.1 phần trăm.

Sự gia tăng kinh tế đã đồng loạt ở từ 19 cho đến 20 lãnh vực kinh tế khác nhau.
Kỹ nghệ dầu khí có mức gia tăng cao nhất trong tháng 5 là 2.5 phần trăm.

Những gia tăng của nền kinh tế cũng sẽ giúp cho ngân hàng trung ương Canada có thể cho gia tăng mức lãi suất căn bản trong những tháng sắp đến?

Tin tức khác...