Một công ty Amazon mới ở Canada

Ottawa: Shopify, một công ty thương mại điện tử được thành lập cách đây không lâu ở thành phố Ottawa, bởi ba thể tháo gia môn trượt ván trên tuyết ( snowboarders), đã có đến trên 1 triệu khách hàng, những nhà thương mại nhỏ sử dụng hệ thống thương mại điện tử của công ty này.
Trong vòng chưa đến một năm qua, có thêm 180 ngàn các nhà thương mại ghi danh sử dụng hệ thống thương mại điện tử của công ty Shopify.
Hệ thống thương mại điện tử của công ty Shopify trợ giúp những nhà thương mại nhỏ trên nhiều lãnh vực: tù quảng cáo món hàng, cho đến việc kế toán, bán hàng… giúp cho chủ nhân các công ty thương mại nhỏ đỡ tốn kém mà vẫn có thể cạnh tranh với các đại công ty.
Không những chỉ có những công ty nhỏ, mà còn cả những công ty lớn như công ty Staples cũng là khách hàng.
Công ty Amazon cũng là một công ty thương mại điễn tử và hiện có đến 2 triệu khách hàng. Nhưng tốc độ phát triển của công ty Shopify xem ra quá nhanh, vì mới thành lập cách đây không lâu mà đã có đến 1 triệu khách hàng.
Nhiều chuyên gia đầu tư cho là công ty Shopify sẽ là một công ty Amazon thứ nhì, nhưng trụ sở chính lại ở Canada.
Giá cổ phiếu của công ty Shopify trong ngày thành lập vào năm 2015 là 17 Mỹ kim, và hiện giờ giá cổ phiếu lên đến trên 300 Mỹ kim một cổ phiếu trên thị trường chứng khoán New York.
Công ty Shopify hiện hoạt động ở 40 quốc gia, sử dụng 18 ngôn ngữ khác nhau và số thương vụ lên đến 1 tỷ Mỹ kim trong năm nay 2019.

Tin tức khác...