Nguy cơ ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long

New Jersey: Một bản nghiên cứu của tổ chức tham vấn tư nhân, Climate Central phổ biến hôm thứ sáu ngày 1 tháng 11 cho thấy những nguy cơ là vùng đồng bằng sông Cửu Long có thể nằm dưới mực nước biển vào năm 2050, và làm mất đi chỗ sinh cơ lập nghiệp của 20 triệu người Việt hiện đang sinh sống trong khu vực này.
Không những chỉ có ngập lụt ở Việt Nam, mà còn những nguy cơ ngập lụt ở nhiều nơi trên thế giới và sẽ khiến 300 triệu người phải di tản.
Theo tổ chức Climate Control, thì nếu không có những biện pháp phòng ngừa, những thành phố miền duyên hải ở nhiều quốc gia sẽ chìm xuống mặt nước biển, và nhiều nơi sẽ bị ngập lụt vĩnh viễn ở các quốc gia bao gồm Việt Nam, Trung quốc, Ấn Độ, Nam Dương, Bangladesh, Thái Lan, Phi Luật Tân và Nhật.
Danh sách những thành phố Việt Nam có nguy cơ bị ngập lụt là Hà Nội, Hải Phòng, Saigon

Tin tức khác...