Cá Koi được di tản, vì rái cá lại xuất hiện

Vancouver:Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 2 tháng 11, người ta đã vội vàng di chuyển những con cá koi lớn nhỏ từ cái hồ nuôi cá Tôn Dật Tiên ở thành phố Vancouver, sau khi thấy có 6 con cá koi lớn bị ăn thịt chỉ còn xương và có dấu hiệu là có con rái cá (otter) quay trở lại.
Hội đồng đặc trách về công viên trong thành phố Vancouver đã cho tạm đóng cửa hồ Tôn Dật Tiên, di chuyển những con cá koi còn lại đến nơi an toàn và đặt bẫy bắt rái cá.
Hình như chỉ có một con rái cá là thủ phạm, nhưng nó quá khôn, không chui vào bẫy từ nhiều tháng qua.
Đây là lần thứ nhì rái cá tấn công vào hồ nuôi cá này trong thành phố Vancouver.

Tin tức khác...