Một Bông hồng cho các bà Mẹ

Cũng trong ngày thứ Bảy 13/05, Trường Việt ngữ vùng Niagara đã tổ chức ngày vinh danh các bà Mẹ. Hơn 150 học sinh và phụ huynh đã đến với ngày của Mẹ.

Phụ huynh đã thưởng thức chương trình văn nghệ múa, đơn ca và hợp ca do chính các em học sinh trình bày.

Tưởng cũng nên nhắc lại, trước đây, người Việt ở Niagara Falls không có trường Việt ngữ, và cũng không có Cộng đồng. Hiện nay, vùng Niagara đã có Cộng đồng, có trường Việt ngữ, nhưng lại phải đối diện với khó khăn mới. Do số học sinh trên 13 tuổi không còn thuộc chương trình bảo trợ của Sở Giáo Dục và số học sinh không đi học đều đặn vì nhiều lý do riêng nên sĩ số học sinh lớp Việt ngữ giảm. Trong 2 năm qua, thông qua các hoạt động tích cực của ban điều hành trường, cho đến nay Sở Giáo dục Niagara vẫn chấp thuận cho duy trì các lớp Việt ngữ nhưng với thực trạng này, trường khó đáp ứng được điều kiện do Sở Giáo dục yêu cầu là phải có tối thiểu năm lớp học, nếu muốn dạy Việt ngữ vào ngày chủ nhật.

Hiện trường Việt ngữ Niagara đã bắt đầu nhận ghi danh cho khóa học tháng 9/2017. Ban điều hành trường kêu gọi “đồng hương vùng Niagara cho con em đi học đầy đủ hơn và phụ huynh có các  con em  từ 4 đến 13 tuổi nên ghi danh cho các em học tiếng Việt”.

Tin tức khác...