Thị trường chứng khoán và cuộc bầu cử quốc hội Mỹ giữa kỳ hạn.

New York: Theo tin của chương trình CBS Marketwatch phổ biến trong ngày thứ ba 6 tháng 11, thì có những liên quan giữa những cuộc bầu cử giữa kỳ hạn ở quốc hội Mỹ và thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì kể từ ngày ông Trump lên nắm quyền vào năm 2016 cho đến nay, chỉ số SP 500 của thị trường chứng khoán New York gia tăng 28 phần trăm.
Cũng theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì nếu những diễn biến từng xảy ra trong lịch sử , sẽ tiếp diễn trở lại thì những người bỏ tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ nên cẩn thận.
Tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa đang gặp những khó khăn lớn: theo những tiên đoán thì 85 phần trăm xác suất là đảng Dân Chủ sẽ chiếm quyền kiểm soát lại hạ viện Mỹ?
Trong tháng 10 vừa qua, chỉ số SP 500 đã sút giảm 7 phần trăm và người ta lo ngại là thị trường chứng khoán Mỹ sẽ còn tiếp tục sút giảm trong những ngày sau cuộc bầu cử quốc hội Mỹ giữa kỳ?

Tin tức khác...