Mòn Mỏi

Thanh Tịnh

– Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ
Tìm thử chân mây khói tỏa mờ
Có bóng tình quân muôn dặm ruổi
Ngựa hồng tuôn bụi cõi xa mơ

– Xa nhìn trong cõi trời mây
Chị ơi, em thấy một cây liễu buồn

– Bên rừng em hãy lặng nhìn theo
Có phải chăng em ngựa xuống đèo ?
Chị ngỡ như chàng lên tiếng gọi
Trên mình ngựa hí, lạc vang reo

– Bên rừng ngọn gío rung cây
Chị ơi, con nhạn lạc bầy kêu sương

– Tên chị ai gieo giữa gió chiều
Phải chăng em hỡi tiếng chàng kêu
Trên giòng sông lặng em nhìn thử
Có phải chăng người của chị yêu ?

– Sóng chiều đùa chiếc thuyền lan
Chị ơi, con sáo gọi ngàn bên sông
Ôi kìa bên cõi trời Đông
Ngựa ai còn ruổi dặm hồng xa xa

– Này lặng em ơi, lặng lặng nhìn
Phải chăng mình ngựa sắc hồng in
Nhẹ nhàng em sẽ buông rèm xuống
Chị sợ bên song bóng ngựa chìm

– Ngựa hồng đã đến bên hiên
Chị ơi, trên ngựa chiếc yên …. vắng người

Bài hát Từ Đó Em Buồn qua phần trình bày của Hoài Hương

Tin tức khác...