Moderna hay Pfizer: thuốc chủng ngừa covid nào tốt hơn?

Toronto: Trong hôm thứ bảy ngày 19 tháng 6, chính quyền tỉnh bang Ontario cho biết là trong 3ngày sắp tới, số lượng thuốc chủng ngừa covid của công ty Pfizer gửi đến tỉnh bang Ontario bị đình trệ.
Chính vì thế, giới chức thẩm quyền cho biết là họ sẽ cho chủng ngừa bằng thuốc Moderna cho những ai đã có hẹn chủng ngừa bằng thuốc chủng Pfizer trong những ngày đầu tuần 21 tháng 6.
Cũng theo những tin tức báo chí, thì nhiều cư dân trong tỉnh bang Ontario đã bỏ hẹn sau khi biết là họ sẽ được chủng ngừa bằng thuốc Moderna.
Vậy thì trong hai loại thuốc chủng Pfizer và Moderna, thì thuốc chủng nào tốt hơn?
Theo bác sĩ Peter Juni, giám đốc của ủy ban tham vấn khoa học về covid ở tỉnh bang Ontario thì người ta có thể dùng hai loại thuốc chủng này thay đổi cho nhau, vì thật ra tên hiệu của hai thứ thuốc này cũng như là tên hiệu của hai loại xăng: cùng một phẩm chất nhưng chỉ khác tên như là Shell hay Esso.
Ủy ban cố vấn quốc gia Canada về miễn nhiễm (NACI) mới đây cũng khuyến cáo là nếu một người được chủng ngừa mũi thứ nhất bằng loại thuốc Astra Zeneca thì nên chủng ngừa mũi thứ nhì bằng loại thuốc mRNA , hoặc là Pfizer hay Moderna.
Như thế mọi người nên hăng hái đi chủng ngừa covid càng sớm càng tốt và nếu được chủng bằng thuốc Pfizer hay Moderna thì cũng có hiệu quả như nhau.

Tin tức khác...