Thêm những chi tiết về cái chết của những bệnh nhân bị nhiễm vi rút corona ở Hoa Kỳ và Canada

New York: Tính đến ngày thứ năm 19 tháng 3, tại Hoa Kỳ có trên 13 ngàn người nhiễm COVID-19 và trên 176 người chết. Tại Canada có trên 770 người nhiễm bệnh và có trên 10 người chết.
Đài CNN có một bản phân tích về những bệnh nhân qua đời ở Hoa Kỳ vì loài vi rút corona này như sau:
Phần lớn những người chết là những người trên 60 tuổi. Những bệnh nhân phần lớn sống ở trong các nhà dưỡng lão, một số là những người đến thăm viếng thân nhân sống trong các nhà già này.
Phần lớn những người chết là những người đã có các bệnh mãn tính.
Tại Canada, phần lớn những người tử vong cũng là những người sống trong những nhà dưỡng lão ở tỉnh bang British Columbia.

Tin tức khác...