Lực lượng USA – VSC Lữ đoàn 1 mừng xuân Kỷ Hợi

Lực lượng USA – VSC, đơn vị cựu chiến binh VNCH yểm trợ Lục quân Hoa Kỳ, vừa tổ chức buổi tiệc mừng năm mới Kỷ Hợi, tại nhà hàng Litlle Sài gòn đường Bellaire vùng Southwest Houston.
Lữ đoàn 1 của lực lượng USA – VSC thành lập được 8 năm, do Thiếu tướng Colin Phạm làm tư lệnh chỉ huy. Nhiệm vụ của USA –VSC:
– Yểm trợ công tác thăm viêng, ủy lạo các cựu chiến binh, thương bệnh binh tại các viện dưỡng lão và bệnh viện cựu chiến binh
– Yểm trợ công tác FEMA, cứu trợ nạn nhân thiên tai, bão lụt, sóng thần, động đất và nạn nhân chiến cuộc
– Yểm trợ công tác vinh danh các chiến sĩ Quân đội Hoa Kỳ, chiến sĩ Quân lực VNCH đã hy sinh vì tổ quốc
– Yểm trợ công tác an ninh nội địa, phòng chống khủng bố,tham gia công tác bảo quốc, an dân
– Yểm trợ công tác ghi danh cử tri trong các cuộc bầu cử của chính phủ Hoa Kỳ
– Yểm trợ với cơ quan Food Bank và Sunny Side Center phát quà, thực phẩm cho người có lợi tức thấp.

Bạch Cúc

Tin tức khác...