LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM

Ban đại diện cộng đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Vùng phụ cận đã tổ chức buổi lễ Thượng Kỳ đầu năm và Mừng Tết Kỷ Hợi theo nghi thức cổ truyền long trọng tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng hôm 10/2/2019.
Hiện diện có Nghị viên Steve Le, Bà Lily Trương, các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông báo chí và là rất đông đồng hương.


Bạch Cúc

Tin tức khác...