Lục Bát Cho Mình

Ngọc Quyên

Em từ cõi mộng bước ra

Tầm xuân chín nụ thướt tha bóng chiều

Tiền kiếp duyên lỡ hắt hiu

Luân hồi còn nợ dẫu nhiều dối gian

 

Câu lục em giấc mơ ngoan

Cùng  anh câu bát mộng vàng kết tơ

Chỉ  se duyên ước như mơ

Trăm năm trong cõi đợi chờ có nhau

 

Dẫu tình như giọt mưa mau

Rơi vào tim dấu lệ nhàu nơi em

Lục bát thương nhớ từng đêm

Ru anh như sóng ru mềm bờ xưa

 

Mình giờ nơi chốn xa xăm

Có nghe sông hát biển nằm đợi mong

Mình từ theo sáo sang sông

Bỏ thuyền bỏ bến buồn trông mỏi mòn

 

Mình đi từ thuở còn son

Mình về sương trắng chưa mòn sắc xuân

Mình gieo thương nhớ bâng khuâng

Mình xui bến đợi sầu dâng bốn mùa

 

Mình từ cõi mộng năm xưa

Hoa tình ngày ấy gió mưa chẳng tàn

Mình hay phận mỏng riêng mang

Đò tình lỡ chuyến trót sang ngang rồi.

Ngọc Quyên

 

Tin tức khác...