Tổng thống Trump không cho những người chuyển giống gia nhập quân đội

Hoa Thịnh Đốn: Qua “Twitter” hôm thứ tư ngày 26 tháng 7, tổng thống Trump cho biết ông sẽ không cho những người chuyển giới (transgender) gia nhập quân đội Mỹ dưới đủ mọi lãnh vực.

Theo ông Trump, thì sau khi  tham khảo với các tướng lãnh Hoa Kỳ, các  chuyên viên quân sự, ông đã đưa ra quyết định cấm người chuyển giới.

Cũng theo tổng thống Trump thì việc thâu nhận những binh sĩ chuyển giới sẽ gây những thiệt hại về chi phí y tế cho những người này, cũng như những gián đoạn gây ra bởi những binh sĩ gốc chuyển giới.

Vào năm 2016, dưới thời tổng thống Obama, bộ quốc phòng Hoa Kỳ đã bỏ lệnh cấm những người chuyển giới được phục vụ trong quân đội Mỹ.

Theo những thống kê năm 2016 thì có 2,500 người chuyển giới là những quân nhân đang phục vụ dứoi cờ, và 1,500 người khác cũng  trong quân đội ( service members)

 

More Stories...