Liên bang trợ cấp cho sinh viên làm hè thiện nguyện chống Covid-19

Chính phủ liên bang đã chính thức khởi động một chương trình nhằm khuyến khích sinh viên tình nguyện tham gia cuộc chiến chống COVID-19, hơn hai tháng sau khi công bố lần đầu tiên và đúng vào lúc nhiều sinh viên không thể tìm được việc làm mùa hè.

Trong cuộc họp báo hồi tuần qua, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada sẽ tạo ra khoảng 10.000 việc làm mới qua chương trình Trợ cấp Dịch vụ Sinh viên Canada.

Hồi tháng Tư, Trudeau loan báo lập ra khoản tài trợ, một cách mang lại cho sinh viên, từ 15 đến 30 tuổi, những người không thể tìm được việc làm mùa hè để kiếm tiền trong khi tình nguyện tham gia các hoạt động của “dịch vụ quốc gia” liên quan đến cuộc chiến chống lại đại dịch.

Thủ tướng cũng loan báo một khoản tăng đáng kể để tài trợ cho một loạt các chương trình hiện có khác, như Việc làm Mùa hè Canada (Canada Summer Jobs), nhằm tạo ra hàng ngàn cơ hội mới cho thanh niên.

Các sinh viên học sinh đủ điều kiện sẽ nhận được khoản tài trợ từ 1.000 đến 5.000 đô-la để yểm trợ chi phí giáo dục hậu trung học vào mùa thu.

Số tiền của mỗi khoản tài trợ phụ thuộc vào thời gian dành cho công việc tình nguyện. Mỗi 100 giờ làm thiện nguyện, một sinh viên sẽ nhận được 1.000 đô-la.

Chương trình tài trợ này là một phần của khoản đầu tư trị giá 9 tỉ đô-la của chính phủ liên bang nhằm làm nhẹ bớt tác động kinh tế của đại dịch đối với những người trẻ tuổi.

Thủ tướng nói: “Làm thiện nguyện có thể là một cách tuyệt vời để xây dựng các kỹ năng, tạo liên lạc hoặc chỉ là cho lại. Nếu bạn làm tình nguyện thay vì làm việc, chúng tôi sẽ bảo đảm rằng bạn cũng được yểm trợ”.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình này, người tham gia phải từ 30 tuổi trở xuống, công dân Canada, thường trú nhân hoặc một sinh viên có tình trạng tỵ nạn. Ứng viên cũng phải là:

  • Ghi danh và theo học một trường cao đẳng hoặc đại học trong các học kỳ mùa xuân, mùa hè hoặc mùa thu năm 2020;
  • Tốt nghiệp sau trung học không sớm hơn tháng 12 năm 2019; hoặc là
  • Học tập ở nước ngoài nhưng hiện đang cư trú tại Canada.

Các tình nguyện viên phải ghi danh trễ nhất vào ngày 21/8 và các đơn xin đầy đủ cho khoản tài trợ phải được nộp chậm nhất là ngày 6/11.

Người tham gia chỉ có thể đếm số giờ tình nguyện trong khoảng thời gian từ ngày 25/6 đến ngày 31/10 năm nay.

LT (Theo GlobalNews)

Tin tức khác...