Lệnh cấm trục xuất ở B.C. chấm dứt vào ngày 1/9, người thuê nhà được gia hạn đến Tháng 7 năm sau để trả dứt tiền thuê còn thiếu

Chính phủ B.C. sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đuổi người thuê nhà không thanh toán tiền thuê nhà vào ngày 1 Tháng Chín sắp tới.

Hồi Tháng 3 năm nay, tỉnh đã tuyên bố lệnh cấm trục xuất, cấm tăng tiền thuê nhà và hỗ trợ lợi ích cho thuê trị giá tới 500 đô la mỗi tháng do khủng hoảng COVID-19.

Chính phủ đang thực hiện một khung trả nợ để đảm bảo người thuê nhà có khung thời gian hợp lý để trả lại bất kỳ khoản tiền thuê nào họ nợ.

Chủ nhà phải cho người thuê nhà cho đến Tháng 7 năm 2021 để hoàn trả bất kỳ khoản tiền thuê nào nào còn thiếu, và món nợ sẽ được trả góp hàng tháng.

Lệnh cấm tăng tiền thuê sẽ được duy trì cho đến Tháng 12 cuối năm nay.

Bộ trưởng Bộ Gia cư Selina Robinson nói “Những thay đổi này sẽ được xây dựng dựa trên việc gia hạn chương trình Bổ sung tiền thuê tạm thời của chúng tôi, cho phép người thuê nhà đến mùa hè tới để trả dần tiền thuê còn thiếu để giúp họ duy trì nhà ở, đồng thời tiếp tục lệnh cấm tăng tiền thuê nhà cho đến Tháng 12.”

Để tránh bị đuổi nhà, người thuê nhà cần phải trả tiền thuê hàng tháng của họ đầy đủ vào đầu Tháng Chín.

Các nhóm thuê nhà đã bày tỏ mối quan tâm về khả năng thanh toán tiền thuê chưa trả trong bối cảnh cuộc khủng hoảng COVID-19. Liên minh người thuê nhà Vancouver đã khẩn cầu tỉnh bang trang trải giùm tiền thuê chưa trả và gửi trực tiếp cho chủ nhà. Năm tới đây, tiền thuê nhà sẽ tăng, trong khi họ không kiếm đủ lợi tức thu nhập, chừng đó sẽ ra sao.

 

Tin tức khác...