Lễ tưởng niệm Đức Thượng đẳng thần Trần Thượng Xuyên

Ngày 20-11, Ban quý tế Hội Ái Hữu Biên Hòa tại Houston, Texas, đã long trọng tổ chức Lễ Vía lần thứ 14 của Đức Ông Trần Thượng Xuyên nhân kỷ niệm 296 năm ngày mất. Rất đông đồng hương Biên Hòa, thân hữu đến tham dự buổi lễ được tổ chức theo nghi lễ cổ truyền.

Đức Ông Trần Thượng Xuyên (1655 -1720 ) quê ở làng Ngũ Giáp Điền Thủ, huyện Ngô Xuyên, phủ Cao Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, nguyên là Tổng binh ba châu Cao-Lôi-Liêm dưới triều nhà Minh vì không quy phục triều đình Mãn Thanh nên ông cùng tướng tá, đoàn tùy tùng dùng thuyền vượt biển Đông sang Việt Nam xin tỵ nạn và lập nghiệp. Ông là người đầu tiên khai khẩn vùng đất Biên Hòa. được Chúa Nguyễn ban danh hiệu cao quý “Nguyễn Vi Vương, Trần Vi Tướng, Đại Công Thần bất tuyệt” và được vua Minh Mạng, Thiệu Trị sắc phong “Thượng Đẳng Thần”. Ngày 23-10 âm lịch năm 1720 ông mất và được an táng ở làng Mỹ Lộc xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Ông được nhân dân tôn thờ và xem ông như vị thần có công khai khẩn mở rộng vùng đất Đồng Nai-Gia Định. Mọi người kính trọng gọi danh tướng Trần Thượng Xuyên là “Đức Ông” và lập đền thờ ông trong đình Tân Lân tại thành phố Biên Hòa vào năm 1820.

Bạch Cúc

 

6 3 5

Tin tức khác...