Lễ tưởng niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Houston : Hôm 01-11-2015 là vừa tròn 52 năm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị sát hại trong cuộc đảo chánh năm 1963 cùng với bào đệ của ông là Cố vấn Ngô Đình Nhu.

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là vị Tổng Thống đầu tiên của nước VNCH. Quốc gia Việt Nam vừa bước ra khỏi chế độ quân chủ, trở thành dân chủ đã bị các thành phần cộng sản, phản quốc và Hoa Kỳ phá vỡ. Do cộng sản ngày càng hoạt động bành trướng vào miền Nam, Hoa Kỳ muốn đổ quân vào Việt Nam làm tiền đồn chống cộng cho thế giới tự do. Nhưng Cụ Ngô Đình Diệm nhất mực không để người Mỹ đem quân vào Việt Nam. Vào ngày 09-05-1961, trong dịp viếng thăm Việt Nam, Phó Tổng Thống Mỹ Lyndon B. Jonhson đề nghị gửi quân sang tham chiến Việt Nam, Cụ Ngô Đình Diệm từ chối, và cuộc đảo chánh, lật đổ nền Đệ nhất Cộng Hòa là giải pháp mà Washington chọn dưới quyền Tổng Thống Dân chủ Jonhn F.Kenedy. Đại sứ Henry Cabot Lodge, chuyên viên đảo chánh, được gửi tới Sài gòn ngày 22-8-1963.

 

Tin và ảnh: Bạch Cúc

sinh us 1157 sinh us 1155 sinh us 1156

Tin tức khác...