Lễ Húy nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Hàng năm vào tháng 10 dương lịch, hội Ái hữu Hải Quân Houston cử hành long trọng Lễ Húy nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Hôm Chủ nhật 7/10, lễ Húy nhật lần thứ 718 đã được tổ chức rất long trọng để tưởng nhớ Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại nhà Việt trong khu tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đường Bellaire vào. Ông Phạm Thanh Tân- Hội trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân- cùng các hội viên tổ chức, với sự hiện diện các cựu sĩ quan Hải Quân, gia đình,thân hào nhân sĩ và thân hữu.

Hưng Đạo Vương Trần quốc Tuấn (1228 – 1300) là một danh nhân văn hóa, một nhà quân sự kiệt xuất một vị anh hùng dân tộc. Ngài được dân tộc VN tôn vinh như một vị thánh là một thiên tài quân sự lỗi lạc. Với công lao to lớn với đất nước, ông được triều đình phong “Thái Sư Thượng Phu Thượng Quốc công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương”.

Bạch Cúc

Tin tức khác...